Bedřiška je dopravně, funkčně i strukturou napojena na Zábřeh. Stala se průjezdnou a spolu s rozšířením rezidenční funkce na úkor výroby získala na atraktivitě. Již není nechtěnou osadou, ale plnohodnotným přechodem mezi čistě rezidenčním územím Zábřehu a výrobně rekreačním územím bývalé DEZY.

Kontaminovaný brownfield bývalé DEZY je asanován v rámci velkého regionálního projektu, který v sobě ukrývá směsici funkcí. Jedná se o Centrum ekologických služeb Ostravy, administrativní a sportovní zázemí podpořené sousedním parkem U Cementárny. Kromě funkční náplně také napojení na páteřní cyklostezky a dostupnost MHD zaručuje přínos pro lokalitu.

E1 - Zpřístupnění Bedřišky E2 - Přemostění od Bedřišky k parku U cementárny E3 - Park U cementárny E4 - Ekocentrum E5 - Cyklostezky S a Y E6 - Doplnění rezidenční

Projekty navržené v území – E. Bedřiška

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno

E.1 Zpřístupnění Bedřišky

Základním úkolem je zajištění průjezdnosti areálu až k sídlištní struktuře Bedřiška nad Zábřehem a napojení vyloučené lokality a zajištění základní vybavenosti i kontroly nad lokalitou, zvýšení bezpečnosti i atraktivnosti. Záměr přinese zvýšení životní úrovně a atraktivnosti lokality, která dnes má díky své poloze skryté nevyužité potenciály. Území je vhodné pro soukromou investici s cílem města zajistit základní dopravní infrastrukturu, která rozvoji napomůže.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 14,04 mil. Kč

 

E.2 Přemostění od Bedřišky k parku U Cementárny

2013-12-18 132501

zdroj: Onix, http://www.onix.nl/ [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: < http://www.onix.nl/projects/verkeersbrug-a7/?lang=nl>

Přemostění Plzeňské ulice u železničního koridoru přinese propojení Lesoparku Benátky a parku na Hulváckém kopci s rekreačním areálem U Cementárny a areálem ekologických služeb města Ostravy.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 11,05 mil. Kč

 

E.3 Park U cementárny

Projekt nezařazen do hlasování z důvodu již probíhající realizace

2013-12-18 132444

U projektu bylo rozhodnuto o realizaci přičemž se bude jednat o veřejně přístupné sportovně rekreační zařízení s vlastní správou areálu, s provozním řádem a pravidly, určené pro laický sport, cyklisty, inline bruslaře a širokou sportovní veřejnost.

Dotační prostředky v současnosti čerpá z Integrovaného operačního programu s osovým zaměřením na zlepšení prostředí v sídlištích, konkrétně na revitalizaci veřejného prostranství, s podílem dotace 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 42,04 mil. Kč

 

E.4 Ekocentrum

budovy

Vysoká ekologická zátěž brownfieldu bývalé DEZY může být odstraněna v rámci velkého regionálního projektu. Tím by mohlo být moderní centrum ekologických služeb města Ostravy obsahující technicko-produkční část, administrativu a osvětové a volnočasové aktivity. Projekt je vhodný pro soukromou investici s možným využitím dotací na odstraňování ekologických zátěží.

Dotační prostředky se mohou hledat z Národních fondů a zdrojů se zaměřením na regenerace území po intenzivní průmyslové činnosti. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat. Samotný projekt je vhodný pro soukromého investora.

Předpokládané investiční náklady záměru: 14 300,00 mil. Kč

 

E.5 Cyklostezky S a Y

D8 park-vuni kolaz 2

Návrh cyklostezky v území s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek. A doplnění o inline bruslařské a pěší stezky.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 2,60 mil. Kč

 

E.6 Doplnění rezidenční struktury

Stávající kolonie Bedřiška bude rozšířena až na hranu kopce. V navázání na turistické trasy dojde k vytvoření nových veřejných prostorů, celkové posílení rezidenční funkce a provázání sídelní struktury se Zábřehem. Zvýšení počtu obyvatel bude generovat služby a vybavenost. Investice zaměřena na novou síť ulic a technické infrastruktury pro napojení objektů.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro zkvalitnění služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 19,89 mil. Kč

 

E.7 Doplnění struktury dle UP

D8 park-vuni kolaz

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 64,35 mil. Kč

 

Máte nápad?

Své náměty a připomínky k projektům můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

E