Hulváky a vodárna představují jádro extenzivního využití významného krajinného prvku – Hulváckého parku. Přemostění a lávky mezi stromy napojují citlivě území do pěší komunikační sítě. Rekultivace drenážních stěn umožní vybudovat nová propojení a zpřístupnit i rekonstruovanou střelnici a osadu Bedřišku. Veřejnosti se otevírá i historická část vodárny aniž by byla narušena bezpečnost výrobní části. Zatravnění tramvajového pásu a omezení dopravy v místě parku zvýší bezpečnost a atraktivitu pro obyvatele.

C1 - Humanizace křižovatky U Vodárny C2 - Ekoprodukt na Plzeňskou ul. C3 - Vodárna C5 - Rozhledna C6 - Přemostění pro pěší a cyklisty přes 28. října C4 - Zážitková herní louka s úprava stezek C7 - Lesní lázně C8 - Propojení přes areál vodárny C9 - Sportovní střelnice + Paint ball aréna C10 - Vyhlídková stezka / cyklostezka na náspu             C11 - Běžecká a pěší cesta C12 - Dokončení drenážních stěn C13 - Humanizace křižovatky U Střelnice

Projekty navržené v území – C. Hulváky a vodárna

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno

C.1 Humanizace křižovatky U Vodárny

Rekonstrukce významného dopravního uzlu se zřetelem na bezpečnost lidí. Rozšíření nástupních ostrůvků na úkor dopravních pruhů spolu s přestupním tramvajovým terminálem a možností drobných provozů vede k celkové humanizaci křižovatky a důstojného nástupu do areálu Vodárny

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 13,78 mil. Kč

 

C.2 Ekodukt nad Plzeňskou ul.

2013-12-18 124131

Ilustrační foto; zdroj: Šelmy.cz, http://www.selmy.cz/ [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: <http://www.selmy.cz/ohrozeni/migracni-koridory/ekodukty-v-chorvatsku/>

Propojení obou stran zářezu Plzeňské ul. širokým přechodem (biokoridorem ) s vegetačním krytem zajistí bezkolizní přechod jak pro obyvatele, tak i zvířata v parku.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 31,20 mil. Kč

 

C.3 Vodárna

2013-12-18 124111

Zdroj: http://ostravablog.cz/foto/jak-se-dela-voda-fotoreportaz-z-vodarny-v-nove-vsi/ [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: <http://ostravablog.cz/foto/jak-se-dela-voda-fotoreportaz-z-vodarny-v-nove-vsi/fotogalerie/01/>

Unikátní historická a památkově chráněná část areálu vodárny bude v speciální režimu otevřená veřejnosti. Jednotlivé budovy budou sloužit volnočasovým a vzdělávacím aktivitám (Muzeum vody, školící centrum, drobný prodej a vybavenost - kavárna, restaurace.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 12,12 mil. Kč

 

C.4 Zážitková herní louka a úprava stezek

2013-12-18 124058

Zdroj: http://www.rb-organizasyon.com/viewpage.php?page_id=110 [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: <http://www.rb-organizasyon.com/piknikorganizasyon9.jpg>

Úprava plochy bývalého koupaliště včetně vybudování sportovního zázemí pro cyklo a inline stezky, bolderová škola a volná louka s herními prvky

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 8,58 mil. Kč

 

C.5 Rozhledna

C5 rozhledna

Zážitkový výstup nad koruny stromů umožní shlédnout celé území a zároveň v podnoži využít zázemí herní louky – půjčovna sportovního a herního vybavení, občerstvení

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 10,08 mil. Kč

 

C.6 Přemostění pro pěší a cyklisty přes 28. října

2013-12-18 124038

zdroj: Live with culture, http://www.livewithculture.ca/ [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: < http://www.livewithculture.ca/architecture/architectural-digest-lauds-wave-deck/> zdroj: Designboom, http://www.designboom.com [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: <http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2012/11/galleriavedeggio14.jpg>

Bezpečné propojení Hulvák a Benátek přes zářez Ulice 28. října po lehké konstrukci z ocele a dřeva.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 15,24 mil. Kč

 

C.7 Lesní lázně

the-therme-vals-by-peter-zumthor-022

Zdroj: Arhitecturez. http://arhitecturez.wordpress.com/ [online]. [cit. 2013-06-11]. Dostupné z: <http://arhitecturez.files.wordpress.com/2011/11/the-therme-vals-by-peter-zumthor-02.jpg>

Malý relaxační areál se soustavou bazénů s možností výhledů do zeleně a přímého kontaktu s parkem je umístěn ve spodní části herní louky a navazuje tak na tradici vody v lokalitě. Projekt je vhodný pro soukromou investici.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osy pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnost malých a středních firem. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli znám. Projekt je vhodný pro soukromého investora.

Předpokládané investiční náklady záměru: 302,64 mil. Kč

 

C.8 Propojení přes areál vodárny

2013-12-18 124023

Lávka pro pěší z hrany Hulváckého kopce umožní bezpečně přejít nad Plzeňskou ul. a dá nevšední náhled do areálu Vodárny včetně jejího přístupu po schodišti resp. výtahem. Lávka bude vybavena bezpečnostními prvky a informačním systémem o fungování vodárny v současnosti.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 38,48 mil. Kč

 

C.9 Sportovní střelnice + Paint ball aréna

Rekonstrukce zchátralého areálu a nová napojení umožní znovu otevřít střelnici případně paintballovou arénu. Areál je dostatečně vzdálen od obytných zón (nebude hluk) a zároveň je velice dobře dopravně dostupný.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 45,50 mil. Kč

 

C.10 Vyhlídková stezka / cyklostezka na náspu

C10 vyhlidkova-stezka

Pozůstatek železnice je využito jako vyhlídkové trasy a jako přístupu k přístavišti lodí na Odře. Stezka bude částečně na náspu a částečně na lehké konstrukci v místě vyhnutí se stromům. Záměr počítá s doplněním chybějících mostů.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 8,45 mil. Kč

 

C.11 Běžecká a pěší cesta

Stávající obslužná komunikace bude uzpůsobena cyklistickému a rekreačnímu provozu, tak aby propojení mezi Parkem na Hulváckém kopci a lokalitou Předních rybníků bylo co nejjednodušší a bezpečné. Dojde k revitalizaci významného krajinného prvku po realizaci drenážních stěn.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 11,38 mil. Kč

 

C.12 Dokončení drenážních stěn

C12 dokonceni-dren-sten

Dnes zničené území po realizaci drenážních stěn bude uvedeno do přírodě blízkého stavu. Bude doplněn a zpevněn svah s horní a spodní cestou.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 33,80 mil. Kč

 

C.13 Humanizace křižovatky U Střelnice

Tramvajová zastávka Střelnice spolu s křižovatkou a přechody bude rekonstruována s ohledem na zvýšený pohyb lidí. Bude umožňovat plynulý přístup na Bedřišku a do Zábřehu.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 24,18 mil. Kč

 

Máte nápad?

Své náměty a připomínky k projektům můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ca