Novoveské mokřady představují biotechnické řešení problémů s prosakující spodní vodou spojené s rekreační a kulturní složkou. Pěšiny a informační stezky spolu se umělým zvlněním a vrbovými altány dodávají atraktivitu a propojují trasy cyklostezek jdoucích severním směrem. Ostravany láká nejen bohatá mokřadní fauna a flóra, ale i procházka oborou ukazující lesní zvěř v jejím přirozeném prostředí.

Posílení sídelní i sociální struktury představuje přestavba území garáží na novou rezidenční lokalitu – rodinné domy. Je tak upevněn charakter venkovského sídla.

B1 - Odvodnění severní části Nové Vsi B2 - Doplnění sídelní struktury B3 - Revitalizace historické aleje B4 - Mokřady B5 - Info stezka v oboře a nad vodou B6 - Cyklostezka S B7 - Izolační zeleň dle UP B8 - Obora s chovem zvěře

Projekty navržené v území – B. Novoveské mokřady

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno

B.1 Odvodnění severní části Nové Vsi

B1

<zdroj: http://www.pinehurstseattle.org/2008/08/15/pretty-bioswales/ a http://www.gardensbygabriel.com/ [cit. 2014-01-11] Dostupné z:

http://www.pinehurstseattle.org/blogger/1.bp.blogspot.com/_i7Z86WZgIVA/SKWX6K1t4nI/AAAAAAAAAjk/OQgF4S1v-NA/s1600-h/IMG_2454.JPG,

http://www.pinehurstseattle.org/blogger/3.bp.blogspot.com/_i7Z86WZgIVA/SKWX66XAXZI/AAAAAAAAAj8/q-BVUklw4i0/s1600-h/IMG_2460.JPG,

http://www.pinehurstseattle.org/blogger/4.bp.blogspot.com/_i7Z86WZgIVA/SKWX6aNH7MI/AAAAAAAAAjs/2gY2wEMx7lY/s1600-h/IMG_2458.JPG,

http://www.gardensbygabriel.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/bioswale.jpg,

http://www.neavestormwater.com/sustainable-features/bioswales/bioswale/>

  

Vysoká hladina spodní vody a odvod dešťových vod a průsaků boudou redukovány drenážováním do mokřadů. Jedná se o technické řešení s kulturní složkou - bioswale - zeleným drenážním korytem podél ulice.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 379,08 mil. Kč

Vysoká hladina spodní vody a odvod dešťových vod a průsaků boudou redukovány drenážováním do mokřadů. Jedná se o technické řešení s kulturní složkou - bioswale - zeleným drenážním korytem podél ulice. 

 

B.2 Doplnění sídelní struktury

Stávající zchátralý areál garáží projde celkovou asanací a na uvolněném místě vznikne nová rodinná zástavba venkovského typu. Struktura Nové vsi bude posílena. Zároveň bude protipovodňový val ozeleněn a budou realizována propojení obce s areálem mokřadů.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat. Vhodné pro soukromou investici.

Předpokládané investiční náklady záměru: 33,67 mil. Kč

 

B.3 Revitalizace historické aleje

2013-12-18 122712

Zdroj: Valdštejnova alej u Jičína http://cs.wikipedia.org/wiki/Alej [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Czechia%2C_Jicin%2C_Wallenstein%27s_alley.jpg>

Alej je významná historický prvek krajiny a součást cyklistické sítě. Rekreační funkce bude posílena. Povrch bude upraven pro jízdu na kole i chůzi a běh. Automobilová doprava bude potlačena.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 29,25 mil. Kč

 

B.4 Mokřady

B4

zdroj: Western Carolina University, http://paws.wcu.edu/bkloeppel/wetland.html a http://www.topchinatravel.com/ [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: http://paws.wcu.edu/bkloeppel/images/wetland_measurement.JPG, http://www.topchinatravel.com/pic/city/hongkong/attractions/Hong-Kong-Wetland-Park-3.jpg, http://blog.omy.sg/hongkong/files/2010/07/02-Wetland-flats.jpg, http://blog.omy.sg/hongkong/files/2010/07/02-Wetland-clean.jpg>

Nejnižší část území bude zvlněna a vytvoří se tak dramatická přírodní scenérie, kde spodní voda vytvoří mělké kanály. Přírodě blízké pobřežní partie, vrbové altány a Land art nabídnou různorodé prostory individuální i rodinnou rekreaci.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybota v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 312,65 mil. Kč

 

B.5 Info stezka v oboře a nad vodou

B5

Dezeen magazine, http://www.dezeen.com/ [online]. [cit. 2014-01-11], dostupné z: <http://www.dezeen.com/2010/03/04/kiosque-saint-nazaire-by-topos-architecture/, http://www.fototuristika.cz/tips/detail/920, http://www.krusnohorsky.cz/2009/01/19/obora-cerveny-hradek/, http://prerovsky.denik.cz/galerie/ornitoexkurze2008110.html?mm=810697>

Stezky budou doprovázeny edukativním systémem o složení fauny a flóry mokřadu. Zároveň budou realizována pozorovací místa.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 10,34 mil. Kč

 

B.6 cyklostezka S

07 svahy design2

Návrh cyklostezky v území Novoveských mokřadů s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 2,34 mil. Kč

 

B.7 izolační zeleň dle UP

skulpturenpark

Zdroj: Universalmuseum Joanneum. http://www.museum-joanneum.at [online]. [cit. 2013-06-11]. Dostupné z: <http://www.museum-joanneum.at/upload/image/big/1996.jpg>

Nově navržený les a doprovodná izolační zeleň odcloní hluk z D1, železnice a ul. Mariánskohorská od severní části Nové Vsi, areálu mokřadů a obory.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 35,10 mil. Kč

 

B.8 Obora s chovem zvěře

B8 Obora s chovem

Obora pro vysokou zvěř (např. daňci, jeleni, mufloni apod.). Zvěř zajišťuje péči o vegetaci pastvou a zároveň se jedná o zážitkový prvek: obora bude volně přístupná dle provozního řádu, průchozí a průjezdná na kole pro návštěvníky.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 52,00 mil. Kč

 

Máte nápad?

Své náměty a připomínky k projektům můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

B