Ostatní navržené projekty představují především podporu jednotlivým projektů, zajistí jejich přístupnost a propojenost navzájem. Jedná se především o cyklostezky napojeno na regionální síť, rekreační splavnění Odry s přístavištěm Nová Ves. Plánovaná a systematicky prováděná pěstební péče zajistí dobrý stav zeleně a tím omezí možnou degradaci a i úpadek atraktivnosti samotných záměrů.

 

Projekty navržené v území – F. Ostatní navržené projekty

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno

F.1 Cyklostezka - podél Odry

Celoregionální síť cyklostezek zajišťuje propojení v jeden celek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 13,00 mil. Kč

 

F.2 Splavnění Odry

2013-12-18 133237

Zdroj: Brněnská MHD http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?993 [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: <http://static.bmhd.cz/data/bmhd-aktuality/img/2011/2011-10-20-utrecht.jpg >

Rozsáhlý samostatný projekt splavnění Odry od Nové Vsi přes Landek Park, který by mohl navázat až do Bohumína počítá se systémem jednoduchých přístavů pro individuální i hromadnou rekreační plavbu. Do Studie Lesoparku Benátky a okolí zasahuje počáteční zastávkou Nová Ves navazující na nově navržené cyklistické spojení po bývalém železničním náspu (C.10) Projekt přinese turistické oživení a navázání lokality v celoměstském měřítku.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 26,00 mil. Kč

 

F.6 Pronajímatelné kiosky (občerstvení, půjčovny sportovního vybavení, ...)

2013-12-18 133223

Systém mobilních kiosků, které je možno si pronajmout na sezónu a poskytovat služby (infocentrum, občerstvení, pronájem sport. vybavení, ...). Mobilní kiosky nezávislé na sítích budou umisťovány na stávajících zpevněných plochách při komunikacích a atrakcích resp. na místě stávajících nevyhovujících objektů.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat. Projekt je vhodný pro soukromého investora.

Předpokládané investiční náklady záměru: 20,80 mil. Kč

 

Máte nápad?

Své náměty a připomínky k projektům můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..