Park vůní a Mládežnický sport rozvíjejí potenciál stávajících struktur v sousedství zahradnické školy v Zábřehu. Ukázkové zahrady parku využívají vzrostlé hodnotné dřeviny bývalých školních zahrad. Lemové porosty budou z domácích dřevin, introdukované dřeviny jen v centrální části. Doplnění cestní sítě a vstupního pavilonu představuje neinvazivní zásah.

Tréninková hřiště mění stávající ornou půdu na trvalé travní porosty a zabraňují tak větrné erozi půdy. Trávník a okolní výsadby izolační zeleně budou naopak snižovat prašnost. Stávající školní budova je využita jako zázemí. Hřiště jsou určena především pro trénink mladých talentů.

D1 - rekultivace předního rybníka D2 - Systém vyhlídkových teras ve svahu D4 - Sportovní stezka D5 - Rekultivace parku - Pramen venkovní D6 - Rekultivace obslužné cesty za statkem D7 - Hřiště Mládežnický sport D8 - Park vůní D9 - Cyklostezka W

Projekty navržené v území – D. Park vůní a Mládežnický sport

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno

D.1 Rekultivace předního rybníka

D1

zdroj: JNC INTERNATIONAL S.A, http://www.jnc.be/ [online]. [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: <http://www.jnc.be/medias/reduced_2/projects/DEULE_04_light.jpg>

Zpřístupnění rybníků, jejich vyčištění a úprava břehů formou přírodě blízkou až parkovou. Lokálně budou zrealizována dřevěná mola, aby bylo možno přistoupit přímo k vodě. Stávající objekty údržby budou nahrazeny novými lépe splňující potřeby údržby a uživatelů

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 25,48 mil. Kč

 

D.2 Systém vyhlídkových teras ve svahu

D1 rekultivace-rybniku

Lehká dřevěná konstrukce mola vycházející mezi stromy z hrany kopce umožní vyhlídku z horní cesty na celou údolní nivu i rybníky. Mola nenarušují zelené struktury lesa.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 2,54 mil. Kč

 

D.4 Sportovní stezka

park vuni

Zdroj: JNC INTERNATIONAL S.A. http://www.jnc.be [online]. [cit. 2013-06-11]. Dostupné z: <http://www.jnc.be/medias/reduced_2/projects/DEULE_04_light.jpg>

Stezka ve svahu i podél rybníků umožní přístup na vyhlídkové terasy a sportovní ostrůvky vybavené jednoduchými dětskými hrami. Stezka je propojením Zábřehu, Bedřišky a Hulvák

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 6,23 mil. Kč

 

D.5 Rekultivace Parku - Pramen Venkovní

2013-12-18 131038Zdroj: Hulvácký pramen http://www.estudanky.eu/2367-pramen-venkovni [online]. [cit. 2013-12-10]. Zdroj: Pramen Richard http://www.detskalecebna.cz/cs/prirodni-lecive-zdroje/ [online]. [cit. 2013-12-10] Dostupné z: http://www.detskalecebna.cz/cs/prirodni-lecive-zdroje/>

Dnes neznámý turistický bod - přírodní pramen – je zapojeno do sportovní stezky, okolí bude upraveno přírodě blízkým způsobem jako místo drobné zastávky a odpočinku.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 0,16 mil. Kč

 

D.6 Rekultivace obslužné cesty za statkem

Dnes nová obslužná cesta bude upravena, aby lépe odpovídala potřebám individuální rekreace. Bude osazen mobiliář i herní prvky.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 13,00 mil. Kč

 

D.7 Hřiště Mládežnický sport

2013-12-18 131052

Zdroj: SK mondi štěstí http://www.sk-steti.cz/index.php?op=fotbal [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: <http://www.sk-steti.cz/templates/cs/images/body/foto/fotbal2.jpg>

Malý sportovní areál bude sloužit pouze tréninkům a bude využívat stávající budovu jako zázemí (5x fotbalová hřiště, trénink střelby na bránu, menší herní plochy, zázemí pro techniku, hráče a trenéry, ubytování (hostel)

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 121,55 mil. Kč

 

D.8 Park vůní

D8 park vuni design

Zdroj: SK mondi štěstí http://www.sk-steti.cz/index.php?op=fotbal [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.sk-steti.cz/templates/cs/images/body/foto/fotbal2.jpg

Pod záštitou Zahradnické školy vznikne soubor ukázkových zahrad doplněných Land art, vodními plochami a informačními kiosky, kde si návštěvník snadno udělá představu o současných možnostech zahradnictví a zahradní architektury.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 53,95 mil. Kč

 

D.9 Cyklostezka W

D9

zdroj: Rychlebské stezky, http://www.rychlebskestezky.cz/cs/ [online]. [cit.2014-01-11]. Dostupné z: < http://www.rychlebskestezky.cz/cs/galerie/fotogalerie>

Návrh cyklostezky v území s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 15,60 mil. Kč

 

Máte nápad?

Své náměty a připomínky k projektům můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

D